Διερεύνηση του Brief. Αυτό το στάδιο περιλαμβάβει τη γνωριμία μας, τη διερεύνηση των επικοινωνιακών σας αναγκών αλλά και την περιγραφή της εργασίας που θέλετε να ολοκληρώσετε βάσει των ειδικών σας απαιτήσεων (design brief). Αυτό το στάδιο είναι το πιο σημαντικό καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την εξέλιξη όλης της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Πρόταση & Προσφορά: Στο δεύτερο στάδιο, και αφού αποκωδικοποιηθεί το brief, παρουσιάζεται η κοστολογημένη περιγραφή της εργασίας, και το περίγραμμα των λύσεων που προτείνονται. 

Σχεδιασμός: O τρόπος που εξελίσσεται η δημιουργική διαδικασία διαφέρει για κάθε εργασία, αλλά το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται είναι πάντα πάνω στους στόχους και τις ανάγκες σας.

Εκτέλεση και Παραγωγή: Η ανάπτυξη και η παράδοση ενός λειτουργικού ιστότοπου, η δημιουργία ή η εφαρμογή της εταιρικής σας ταυτότητας, η εκτύπωση έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή η παρουσίαση της προωθητικής σας καμπάνιας και του calendar των αναρτήσεων του μήνα για τα social media, ολοκληρώνονται στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας.