Η εταιρική ή προϊόντική ταυτότητα σίγουρα δεν αποτελείται μόνο από ένα λογότυπο. Αλλά προκύπτει από το σύνολο των επικοινωνιακών ενεργειών που κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να συνθέσει μια εικόνα που με συνοχή, και ακριβεια περιγράφει τους σκοπούς, την προσωπικότητα και τη δράση της.