Ελεονώρα Ν. Αραμπατζή  |  Τ.: 210 7486627  |  Μ.:693 8040706  |  Ε.: eleonora@sundayideas.gr

Σε περίπτωση που η ανάγκη σας για μία δημιουργική ιδέα είναι προσωπική, επαγγελματική, εμπορική ή μη κερδοσκοπική, απλή ή πιό σύνθετη, έχουμε την αισθητική, την εμπειρία και την αφoσίωση που χρειάζεται για να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή της.

 branding - corporate id - visual comminication - design concepts